nguoi thay

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:07' 22-11-2010
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Âm nhạc: Ernesto Cortazar,
“La Vida Es Bella”
CUỘC SỐNG ĐẸP THAY
Our life is what
our thoughts make it.
Marcus Aurelius
Tư duy thế nào đời ta thế ấy
Nothing in life
is to be feared.
It is only
to be understood.
Marie Curie
Không có gì
phải sợ trong đời.
Chỉ cần hiểu được nó.
Where there is love
there is life.
Mohandas K. Gandhi
Còn yêu là còn sống.
Live your life and forget your age.
Norman Vincent Peale
Hãy sống cuộc sống của mình
và quên đi tuổi tác.
To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.
Oscar Wilde
Trên đời, ít kẻ sống thực sự.
đa số chỉ cố tồn tại thôi.
The truth is always exciting.
Speak it, then.
Life is dull without it.
Pearl S. Buck
Hãy nói thật vì sự thật luôn hấp dẫn.
Thiếu sự thật, cuộc sống thành tẻ nhạt.
A useless life
is an early death.
Goethe
Sống vô dụng
chẳng khác gì chết non.
Love doesn`t make the world go `round;
love is what makes the ride worthwhile.
Franklin P. Jones
Tình yêu tuy không làm cho trái đất quay,
nhưng làm cho hành trình có ý nghĩa.
In three words
I can sum up
everything
I`ve learned
about life:
it goes on.
Robert Frost
Tôi có thể tóm
những gì tôi
biết về cuộc đời trong ba từ :
nó cứ trôi.
We make a living by what we get,
but we make a life by what we give. Winston Churchill
Ta được nuôi
bằng thứ
ta kiếm được,
và ta sống
nhờ những thứ
đã cho đi.
Life is the flower
for which
love is the honey.
Victor Hugo
Cuộc đời là bông hoa,
tình yêu cho ta lấy được mật.
Love is anterior to Life,
Posterior to Death,
Initial of Creation, and
The Exponent of Earth.
Emily Dickinson
Tình yêu có trước sự sống,
tồn tại sau cái chết,
khai mở cho sáng tạo,
và lý giải cuộc đời.
Be not afraid of life. Believe that life is worth living, and your belief will help create the fact.
Henry James
Đừng sợ cuộc sống.
Hãy tin đời đáng sống,
và niềm tin của bạn
sẽ làm cho nó thành hiện thực.
The goal of life is living in agreement with nature. Zeno
Mục tiêu của cuộc đời
là sống hòa hợp với thiên nhiên.
Our lives are
like a candle
in the wind.

Carl Sandburg
Cuộc đời ta chẳng khác gì
ngọn nến
đứng trước gió.
Love brings
ecstasy
and relieves
loneliness.
Bertrand Russell
Tình yêu
mang đến
sự hứng thú,
và làm giảm bớt sự cô đơn.
The great art of life is sensation,
to feel that we exist, even in pain.
Lord Byron
Nghệ thuật sống đích thực
là biết cảm nhận,
là ý thức ta hiện hữu,
ngay trong lúc khổ đau.
Life is a succession
of moments.
To live each one
is to succeed.
Corita Kent
Cuộc đời là
một chuỗi những khoảnh khắc. Sống trọn
mỗi khoảnh khắc là chắc chắn
thành công.
Life is short, but there is always
time enough for courtesy.
Ralph Waldo Emerson
Cuộc sống tuy ngắn ngủi, nhưng ta luôn có đủ
thời gian để sống tử tế.
Chuyển ngữ: gxdaminh.net
CUỘC SỐNG
ĐẸP THAY
 
Gửi ý kiến