Bai 17: Tin hoc 10

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:29' 29-01-2010
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
1. ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH SÁCH
? Hãy nhận xét về cách trình bày các mục trong văn bản sau:
1. ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH SÁCH
Cách 1 : Chọn Format  Bullets and Numbering
1. ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH SÁCH
Cách 1 : Chọn Format  Bullets and Numbering
Đánh số thứ tự
Chọn dạng có sẵn
Tùy chọn
Dạng kí hiệu
1. ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH SÁCH
Cách 1 : Chọn Format  Bullets and Numbering
Cách 2 : Chọn trên thanh công cụ định dạng
Numbering (Đánh số thự tự)
Bulletts (Đánh kí hiệu)
Chú ý: Khi bỏ định dạng kiểu danh sách ta chỉ cần chọn phần văn bản đó rồi nháy nút lệnh tương ứng .
! Kinh nghiệm
Để liệt kê hoặc đánh số thứ tự cho các đoạn văn bản, ta nhập đầy đủ nội dung của các đoạn đó rồi thực hiện định dạng theo từng cấp. Như vậy văn bản sẽ đều, đẹp và chính xác.
1. ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH SÁCH
2. NGẮT TRANG VÀ ĐÁNH SỐ TRANG
Word ngắt trang tự động.
Chỉ thực hiện ngắt trang thủ công trong những trường hợp sau:
a. Ngắt trang:
2. NGẮT TRANG VÀ ĐÁNH SỐ TRANG
a. Ngắt trang:
Thực hiện ngắt trang như sau :
* Đặt con trỏ văn bản ở vị trí muốn ngắt trang
* Chọn lệnh Insert  Break
* Chọn Page break
* Chọn OK
Phím tắt: Nhấn Ctrl + Enter để ngắt trang tại vị trí con trỏ văn bản, dùng Shift + Enter để ngắt dòng tại vị trí con trỏ.
2. NGẮT TRANG VÀ ĐÁNH SỐ TRANG
b. Đánh số trang:
? Khi nào thì đánh số trang cho văn bản?
Lợi ích của việc đánh số trang?
2. NGẮT TRANG VÀ ĐÁNH SỐ TRANG
b. Đánh số trang:
Thực hiện đánh số trang như sau:
* Chọn lệnh Insert  Page Numbers
Vị trí số trang hiện ra
Căn lề (trái, phải, giữa)
Đánh số trang đầu tiên
Vị trí (đầu trang, cuối trang)
Định dạng khác
2. NGẮT TRANG VÀ ĐÁNH SỐ TRANG
b. Đánh số trang:
? Hãy tìm cách đánh số trang văn bản theo mẫu:
3. IN VĂN BẢN
a. Xem trước khi in:
? Tại sao phải xem trước khi in?
3. IN VĂN BẢN
a. Xem trước khi in:
Cách 1: Chọn File  Print Preview
Cách 2: Nháy nút lệnh Print Preview trên thanh công cụ
Cách 3: Sử dụng tổ hợp phím tắt: CTRL + F2
3. IN VĂN BẢN
a. Xem trước khi in:
Chọn số trang trên màn hình
Tỷ lệ thu nhỏ
Đóng cửa sổ
3. IN VĂN BẢN
b. In văn bản:
Cách 1 : Chọn File  Print
Cách 2 : Nhấn Ctrl + P
Cách 3 : Nháy nút lệnh Print trên thanh công cụ
3. IN VĂN BẢN
b. In văn bản:
Hộp thoại Print
In toàn bộ
Số bản in
In các trang cụ thể
Loại máy in
In trang hiện thời
? Khi nháy vào nút trên thanh công cụ, điều gì sẽ xảy ra?
a. Trang hiện thời sẽ được in ra;
b. Trang chứa con trỏ văn bản sẽ được in ra;
c. Toàn bộ văn bản sẽ được in ra;
d. Phần đang chọn sẽ được in.
ĐÁP ÁN:
C
3. IN VĂN BẢN
b. In văn bản:
Hãy nhớ!
Định dạng kiểu danh sách
Format  Bullets and Numbering
Ngắt trang
Đánh số trang
Xem trước khi in
In văn bản
Insert  Break  Page break
Insert  Page Numbers
File  Print Preview (CTRL + F2)
File  Print… (Ctrl + P)
 
Gửi ý kiến